Skip to content

Tôi đã qua bài thi az-304 như nào

Mình vừa hoàn thành xong bài thi Az-304 và merge vào Exam 303 để lấy về certificate azure solution experts.

Mục tiêu bài thi của mình là để qualify được khả năng học của mình đến đâu và support cho công việc và làm đẹp cho cái CV. hihi

qua bài thi thì mình có 1 số material để nếu các bạn có hứng thú thì có thể follow theo material này

Yêu cầu: Hiểu về azure concept và các services như nào. Hand-ons trên tối thiểu 6 months. Ngoài ra cần có các exp sau:

  • Hiểu về on-premises virtualization technologies, including VMs, Hyper-Vm virtual networking and virtual hard disk
  • hiểu về Mô hình OSI hay TCP/IP, DNS, VPNs, firewall và encryption technologies.
  • Hiểu về AD bao gồm domains, forests, domain controllers, replication và Kerberos protocol
  • Hiểu về Azure AD
  • Hiểu về tính sao lưu vào phục hồi, mô hình sao lưu phục hồi hay phòng chống thảm hoạ
  • Hiểu về chia sẻ trách nhiệm nghĩa vụ trên cloud. ref Shared responsibility in the cloud – Microsoft Azure | Microsoft Docs

Về material học và hand-ons

Chi tiết các modules | sections

Design Monitoring (10-15%)

Design for cost optimization

Design a solution for logging and monitoring

Design Identity and Security (25-30%)

Design authentication

Design authorization

Design governance

Design security for applications

Design Data Storage (15-20%)

Choose the right data store

Design a solution for databases

Design data integration

Select an appropriate storage account

Design Business Continuity (10-15%)

Design a solution for backup and recovery

Design for high availability

Design Infrastructure (25-30%)

Design a compute solution

Design a network solution

Design an application architecture

Design migrations

Published inazurecloud crazzzy

Ném gạch nào